W jaki sposób zaburzenia erekcji łączą się z chorobami układu sercowo-naczyniowego ?

Przyczyną jest miażdżyca, która w dwojaki sposób powoduje zaburzenia sprawności seksualnej u mężczyzn. Naczynia, którymi doprowadzana jest krew do męskiego członka

mają niezwykle małą średnicę wynoszącą 0.6-0.7mm, dla porównania naczynia wieńcowe (doprowadzające krew do serca) mają średnicę od 2-5mm. W związku z tym procesy miażdżycowe (pogrubienie ściany tętnic na skutek wieku oraz odkładanie się w nich mi.in. cholesterolu) zmniejszają w pierwszym rzędzie dopływ krwi do narządów o małej średnicy naczyń, powodując zaburzenia erekcji.

Najnowsze badania naukowe pokazują jednak, że częstszą przyczyną zaburzeń erekcji jest dysfunkcja wewnętrznej ściany naczyń (śródbłonka) oraz komórek gładkich. Śródbłonek uszkodzony poprzez procesy miażdżycowe nie wydziela dostatecznej ilości substancji powodujących zwiększony napływ krwi w czasie erekcji, co objawia się zaburzeniami erekcji.

Jak silnie jest powiązanie pomiędzy zaburzeniami erekcji, a chorobami układu sercowo-naczyniowego ?

 

Zaburzenia erekcji nie zawsze są powiązane z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Jednak badania kliniczne sugerują, że każdy mężczyzna z zaburzeniami erekcji, bez uchwytnej przyczyny oraz bez zdiagnozowanej wcześniej choroby układu sercowo-naczyniowego, przed podjęciem leczenia powinien być poddany diagnostyce kardiologicznej.

Jakie są czynniki ryzyka ?

 

Pomijając wspólną przyczynę zaburzeń erekcji oraz chorób sercowo-naczyniowych istnieje wiele wspólnych czynników ryzyka tych dwóch schorzeń:

Cukrzyca – mężczyźni z cukrzycą są wśród grupy wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zaburzeń funkcji seksulanych.
Palenie tytoniu – zwiększa ryzyko rozwoju chorób naczyniowych i może powodować zaburzenia erekcji.
Nadużywanie alkoholu –w sposób pośredni powoduje rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego m.in. poprzez zwiększenie stężenia „złego cholesterolu” (LDL) oraz poziomu trójglicerydów. Sam alkohol może powodować zaburzenia wzwodu.
Nadciśnienie tętnicze – w miarę upływu czasu powoduje uszkodzenie śródbłonka naczyniowego, a tym samym wpływa na rozwój miażdżycy. Ponadto niektóre leki na nadciśnienie tętnicze mogą powodować zaburzenia erekcji.
Wysoki poziom cholesterolu – wysoki poziomo cholesterolu LDL („zły cholesterol”) wpływa istotnie na rozwój procesów miażdżycowych.
Wiek – z wiekiem maleje sprawność seksualna objawiająca się wolniejszymi możliwościami osiągnięcia erekcji oraz krótszym jej okresem trwania. Dlatego u mężczyzn powyżej 40 roku życia z zaburzeniami erekcji należy w pierwszym rzędzie rozważyć sercowo-naczyniową przyczynę problemów ze wzwodem.
Otyłość – sprzyja rozwojowi miażdżycy
Niski poziom testosteronu – mężczyźni z niskim poziomem testosteronu są obarczeni większym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego i zaburzeń erekcji w porównaniu do mężczyzn z prawidłowym poziomem testosteronu.

 

Jakie są metody leczenia zaburzeń erekcji spowodowanych chorobami układu sercowo-naczyniowego

W pierwszym rzędzie jest to modyfikacja Twojego stylu życia – zaprzestanie palenia papierosów, zwiększenie aktywności fizycznej, redukcja masy ciała, zaprzestanie nadużywania alkoholu. Jeśli objawy są bardziej nasilone może to wymagać wykonania dodatkowych badań oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jeżeli cierpisz zarówno na zaburzenia erekcji, jak i choroby układu sercowo-naczyniowego porozmawiaj z Twoim lekarzem na temat opcji diagnostyki i leczenia. Równie ważne jest , abyś poinformował swojego lekarza o aktualnie przyjmowanych lekach, gdyż niektóre z nich (np. nitraty) nie mogą być stosowane z lekami poprawiającymi erekcję.