Insieme – Centrum Medyczne
ul. Wyspiańskiego 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:30-21:00 536-548-548

Poradnia Neurologiczna

Neurologia to specjalizacja medyczna zajmująca się diagnostyką i leczeniem schorzeniami układu nerwowego – zarówno centralnego układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy), jak i nerwów obwodowych (m.in. neuropatie, rwa kulszowa). Bagatelizowanie takich objawów neurologicznych, jak bóle głowy, zawroty głowy, bóle mięśniowe czy zaburzenia czucia może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia chorego. Poradnia ściśle współpracuje z Poradnię Diabetologiczną w zakresie leczenia neuropatii obwodowych w cukrzycy oraz Poradnią Urazowo-Ortopedyczną w zakresie leczenia pourazowych zespołów bólowych aparatu nerwowo-mięśniowego.

Przedmiotem leczenia  są w szczególności schorzenia takie, jak:

 • Bóle głowy

 • Zaburzenia równowagi, zawroty głowy

 • Padaczka

 • Choroby naczyniowe układu nerwowego

 • Padaczkę

 • Leczenie bólu

 • Borelioza układu nerwowego

 • Stanów pourazowych głowy i kręgosłupa

 • Miastenii i innych chorób mięśni

 • Zespołów otępiennych (choroba Alzheimera)

 • Chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane)

 • Chorób układu pozapiramidowego (choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona, drżenie samoistne)

 • Chorób i zespołów objawowych obwodowego układu nerwowego (m.in. neuropatie obwodowe, porażenie nerwu twarzowego)

 • Prewencja schorzeń układu nerwowego

CENNIK ZABIEGÓW

Diagnostyka Neurologiczna
Konsultacja neurologiczna150 zł