Insieme – Centrum Medyczne
ul. Wyspiańskiego 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:30-21:00 536-548-548

Poradnia Neurologiczna

Neurologia to specjalizacja medyczna zajmująca się diagnostyką i leczeniem schorzeniami układu nerwowego – zarówno centralnego układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy), jak i nerwów obwodowych (m.in. neuropatie, rwa kulszowa). Bagatelizowanie takich objawów neurologicznych, jak bóle głowy, zawroty głowy, bóle mięśniowe czy zaburzenia czucia może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia chorego. Poradnia ściśle współpracuje z Poradnię Diabetologiczną w zakresie leczenia neuropatii obwodowych w cukrzycy oraz Poradnią Urazowo-Ortopedyczną w zakresie leczenia pourazowych zespołów bólowych aparatu nerwowo-mięśniowego.

Przedmiotem leczenia są w szczególności schorzenia takie, jak:

 • Bóle głowy,
 • Zaburzenia równowagi, zawroty głowy,
 • Padaczka,
 • Choroby naczyniowe układu nerwowego,
 • Leczenie bólu,
 • Borelioza układu nerwowego,
 • Stanów pourazowych głowy i kręgosłupa,
 • Miastenii i innych chorób mięśni,
 • Zespołów otępiennych (choroba Alzheimera),
 • Chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane),
 • Chorób układu pozapiramidowego (choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona, drżenie samoistne),
 • Chorób i zespołów objawowych obwodowego układu nerwowego (m.in. neuropatie obwodowe, porażenie nerwu twarzowego),
 • Prewencja schorzeń układu nerwowego.

CENNIK PORADNI

Wizyta pierwszorazowa120 zł
Wizyta kolejna100 zł