Insieme – Centrum Medyczne
ul. Wyspiańskiego 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:30-21:00 536-548-548

Poradnia Neurologiczna

Neurologia to specjalizacja medyczna zajmująca się diagnostyką i leczeniem schorzeniami układu nerwowego – zarówno centralnego układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy), jak i nerwów obwodowych (m.in. neuropatie, rwa kulszowa). Bagatelizowanie takich objawów neurologicznych, jak bóle głowy, zawroty głowy, bóle mięśniowe czy zaburzenia czucia może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia chorego. Poradnia ściśle współpracuje z Poradnię Diabetologiczną w zakresie leczenia neuropatii obwodowych w cukrzycy oraz Poradnią Urazowo-Ortopedyczną w zakresie leczenia pourazowych zespołów bólowych aparatu nerwowo-mięśniowego.

Przedmiotem leczenia są w szczególności schorzenia takie, jak:

Bóle głowy,Zaburzenia równowagi, zawroty głowy,Padaczka,Choroby naczyniowe układu nerwowego,Leczenie bólu,Borelioza układu nerwowego,Stanów pourazowych głowy i kręgosłupa,Miastenii i innych chorób mięśni,Zespołów otępiennych (choroba Alzheimera),Chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane),Chorób układu pozapiramidowego (choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona, drżenie samoistne),Chorób i zespołów objawowych obwodowego układu nerwowego (m.in. neuropatie obwodowe, porażenie nerwu twarzowego),Prewencja schorzeń układu nerwowego.

NASI SPECJALIŚCI


lek. med. Szymon Gacek - Specjalista neurolog

CENNIK PORADNI

Konsultacja neurologiczna150 zł